คำสั่ง Dos

Go down

คำสั่ง Dos

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Fri Dec 18, 2009 4:58 pm

เดี๋ยวนี้ อาจไม่ค่อยได้ใ้ช้แล้วนะครับ หรือนานๆจะได้ใช้สักที สำหรับมือใหม่หัดใช้คอม อย่างพวกเรา Like a Star @ heaven

คำสั่ง : Format
คำอธิบาย : เป็นคำสั่งที่สำคัญ ใช้ในการจัดเรียงแทรกเซ็กเตอร์ สร้างและแบ่งพื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟล์ หากมีข้อมูลอยู่ในดิสก์ แล้วนำมาฟอร์แมต จะทำให้หายไปสิ้น ฉะนั้นควรระวังเป็นอย่างมากในการใช้คำสั่งนี้
รูปแบบคำสั่ง : format ไดรฟ์เช่น C: D: A: /s /q /u
ตัวอย่างคำสั่ง : fotmat c:/s /u /q
อธิบายออปชั่น :
/s = ทำให้ไดรฟ์ที่เราฟอร์แมตนั้นมีไฟล์ระบบที่สามารถบูตเครื่องอยู่ด้วย
/q = ทำการฟอร์แมตแบบรวดเร็ว การใช้ออปชั่นนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อไดรฟ์นั้นเคยถูกฟอร์แมตมาแล้ว
/u = เป็นการยกเลิกฟอร์แมตแบบ "sefe format" ทำให้การฟอร์แมตเร็วขึ้นกว่าเดิม
เพิ่มเติม : หลังการฟอร์แมตแล้ว เราต้องใช้ชื่อไดรฟ์ที่เราฟอร์แมต ซึ่งจะสามารถใส่ได้ไม่เกินกว่า 11 ตัวอักษร

สั่ง : Xcopy
คำอธิบาย : เป็นคำสั่งที่ขยายความสามารถของคำสั่ง copy ธรรมดา โดยคำสั่งนี้เราสามารถก๊อปปี้ไฟล์ในโฟล์เดอร์ได้ที้หมด
คำสั่งนี้จะใช้ในกรณีที่เราต้องการก๊อปปี้ไฟล์จำนวนมากๆ และไม่ต้องการเปลี่ยนหรือย้ายตำแหน่งย่อยของไฟล์นั้น ๆ
รูปแบบคำสั่ง : xcopy ไดรฟ์ต้นฉบับเช่น C: D: A: /โฟล์เดอร์ที่ต้องการย้าย
เคาะหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์ไดรฟ์เป้าหมายเช่น C: D: A: /โฟล์เดอร์เป้าหมายที่ต้องการย้ายไม่จำเป็นว่าต้องมีอยู่แล้ว /s /e /v /w
ตัวอย่างคำสั่ง : xcopy c:\pos a:\mov /s /e /v /w
อธิบายออปชั่น :
/s = ก๊อปปี้ทั้งโฟล์เดอร์หลัก และโฟล์เดอร์ย่อยทั้งหมดไปยังเป้าหมาย
/e = ก๊อปปี้โฟล์เดอร์ที่ว่างไม่มีไฟล์อะไรอยู่ไปด้วย
/ v = ตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าถูกต้องหรือไม่
/ w = หยุดเพื่อกดปุ่มใดๆ ก่อนที่จะมีการทำงานต่อไป
เพิ่มเติม : ถ้าปลายทางของการก๊อปปี้เป็นโฟล์เดอร์ที่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมา จะมีคำถามขึ้นมาว่าจะให้สร้างเป็นไฟล์
หรือสร้างเป็น โฟล์เดอร์ ซึ่งแนะนำให้กด D เพราะถ้ากด F

คำสั่ง : Deltree
คำอธิบาย : คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ใช้กันบ่อยเหมือนกันครับ คำสั่งนี้จะเป็นการสั่งให้ลบโฟล์เดอร์ที่เรากำหนด ซึ่งหากมีไฟล์อยู่ในโฟล์เดอร์
หรือแม้แต่ซับย่อยโฟล์เดอร์ก็จะถูกลบไปหมดครับ
รูปแบบคำสั่ง : deltree โฟลเดอร์ หรือไฟล์ที่ต้องการลบ
ตัวอย่างคำสั่ง : deltree windows
อธิบายออปชั่น : หลังจากสั่งลบคำสั่งนี้จะขึ้นข้อความว่า เราแน่ใจที่จะลบหรือไม่ ถ้าแน่ใจก็กด y ถ้าเปลี่ยนใจไม่ลบ ก็กด N ครับ
เพิ่มเติม : การสั่งลบด้วยคำสั่งนี้ แม้แต่ไฟล์ที่ถูกซ่อนจะไม่รอดพ้นไปได้ ฉะนั้นควรระวังเป็นอย่างยิ่งในการใช้งาน

คำสั่ง : Move
คำอธิบาย : คำสั่งนี้เป็นคำสั่งใช้ในการเคลื่อนย้ายไฟล์จากไดรฟ์ โฟล์เดอร์หนึ่ง ไปยังไดรฟ์โฟล์เดอร์อีกที่หนึ่ง การเคลื่อนย้ายนี้สามารถ
กำหนดได้ว่าจะเคลื่อนย้ายไปทั้งหมด หรือไปที่ละไฟล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังเปลี่ยนชื่อไฟล์ขณะที่ย้ายได้ด้วย
รูปแบบคำสั่ง : Move ไดรฟ์ต้นฉบับเช่น C: D: A: ตามด้วยโฟล์เดอร์ หรือไฟล์ที่ต้องการย้าย ไปยังเป้าหมาย ที่กำหนด
ตัวอย่างคำสั่ง : move C:\windows C:\win
อธิบายออปชั่น : ถ้าต้องการย้ายไฟล์ในโฟล์เดอร์ ก็ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ต่อท้าย เช่น C:\windows\win.exe
เพิ่มเติม : คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่เราจะลงวินโดวส์ใหม่แต่ยังไม่แน่ใจว่า ของตัวเก่ามีอะไรที่ยังต้องใช้อยู่บ้าง ก็ให้ใช้
วิธีนี้ครับ ถ้าแน่ใจว่าตัวเก่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ให้ต้องใช้ แล้วก็ลบ ได้เลย

คำสั่ง : Attrib
คำอธิบาย : คำสั่งนี้ ใช้สำหรับกำหนดคุณสมบัติให้ไฟล์ว่าสามารถทำอะไรกับไฟล์ได้บ้าง เช่น h คือซ่อนไฟล์
รูปแบบคำสั่ง : attrib +r +h +a +s ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการกำหนดคุณสมบัติ
ตัวอย่างคำสั่ง : move +r +h jojo.txt
อธิบายออปชั่น : คำสั่งจะมีการกำหนดสถานะของไฟล์อยู่ 4 แบบด้วยกันคือ
+r สำหรับกำหนดให้ไฟล์สามารถอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถทำการลบ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้
+h สำหรับกำหนดให้ไฟล์สามารถซ่อนตัวจากการมองเห็นได้
+a สำหรับกำหนดเพื่อแสดงให้รู้ว่าไฟล์นั้นๆ เป็นไฟล์ที่กำหนดคุณสมบัติ โดยโปรแกรม
+s สำหรับกำหนดเพื่อแสดงให้รู้ว่า ไฟล์นี้เป็นไฟล์ของระบบ
เพิ่มเติม : ถ้าต้องการให้สถานะของไฟล์กลับคืนหรือหายไป ให้ทำการใช้คำสั่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ใช้ลบ เช่น
ไฟล์มีสถานะสำหรับอ่านอย่างเดียว ถ้าต้องการแก้คืนเช่น attrib -r jojo.txt

คำสั่ง : md
คำอธิบาย : เป็นคำสั่งสำหรับสร้างไดเรกทอรี่ (โฟลเดอร์นั่นหละ)
รูปแบบคำสั่ง : md ตามด้วยชื่อของไดเรกทอรีที่ต้องการสร้าง
ตัวอย่างคำสั่ง : md kok
อธิบายออปชั่น : ไม่มี
เพิ่มเติม : เป็นคำสั่งง่ายๆ ครับลองทำดูซิครับ

คำสั่ง : rd
คำอธิบาย : เป็นคำสั่งสำหรับลบไดเรกทอรี่
รูปแบบคำสั่ง : rd ตามด้วยชื่อของไดเรกทอรี่ที่ต้องการลบ
ตัวอย่างคำสั่ง : rd kok
อธิบายออปชั่น : หามีไฟล์อยู่ในไดเรกทอรี่จะไม่สามารถทำการลบได้นะครับ ต้องทำการลบไฟล์ที่อยู่ภายในทิ้งเสียก่อนครับ
เพิ่มเติม : หากต้องการลบไดเรกทอรี่แล้วมีไฟล์อยู่ด้านในหรือมีไดเรกทอรี่ซ้อนอยู่ ใช้คำสั่ง deltree ดีกว่าครับ

คำสั่ง : del
คำอธิบาย : คำสั่งสำหรับสั่งลบไฟล์ครับ
รูปแบบคำสั่ง : del ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการลบครับ
ตัวอย่างคำสั่ง : del jojo.txt
อธิบายออปชั่น : หากต้องการลบไฟล์ที่มีจำนวนมากๆ อยู่ในไดเรกทอรี่เดียวกัน คุณสามารถใช้คำสั่ง del *.*
เพิ่มเติม : การสั่งลบไฟล์ หากไฟล์นั้นตั้ง attrib เป็น +r จะไม่สามารถลบได้ครับ ต้องแก้ attrib นั้นเสียก่อน

_________________
คลิกเส้นทางไปหาเว็บ [You must be registered and logged in to see this link.]


[You must be registered and logged in to see this link.]

avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ