<<< ผลงานระบอบทักษิณ >>>

Go down

<<< ผลงานระบอบทักษิณ >>>

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Wed Feb 24, 2010 5:19 am

1. นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)
2. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
3. โครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย
4. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5. โครงการธนาคารประชาชน
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (SMEs)
7. ธนาคารอิสลาม
8. โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
9. ตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
10. การชำระคืนเงินกู้ IMF ก่อนกำหนด
11. โครงการบ้านเอื้ออาทร
12. โครงการบ้านมั่นคง
13. โครงการบ้านออมสินเพื่อประชาชน “บ้านออมสิน”
14. โครงการ ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข.
15. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อรัฐวิสาหกิจ
16. นโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
17. นโยบายการปราบปรามหวยเถื่อน
18. นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
19. โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง” สำหรับผู้ต้องคดีไม่ร้ายแรง
20. ผู้ว่า CEO
21. ตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
22. ตั้งกระทรวง ICT
23. การปฏิรูประบบราชการ
24. จดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
25. หวยบนดิน
26. 1 อำเภอ 1 ทุน ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ
27. ทุนการศึกษากว่า 500 โครงการของหวยบนดินเพื่อโอกาสทางการศึกษาเด็กด้อยโอกาส 800,000 คน
28. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
29. โครงการเครือข่ายไร้สายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
30. จัดตั้ง Tripartile Rubber Cooperation (TRC) ของภาครัฐ + Trading Consortia (TC)ภาคเอกชน 3ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
แก้ปัญหาราคายาง
31. เร่งรัดผลักดันสร้างสนามบินสุวรรณภูมิจนแล้วเสร็จ

------------------------------------------------

เห็นระบอบทักษิณที่หลายๆ คนเกลียดแล้วน้ำตาจะไหล
แล้ว ระบอบที่พวกหาเรื่องมาล้มระบอบทักษิณเป็นยังไงกันบ้าง

ระบอบ คมช.
สมัยรัฐบาล พอเพียง สุรยทธุ์ เป็นยังไง
ประกาศใช้นโยบายพอเพียงนำหน้า
แถมด้วยเอานโยบายของระบอบทักษิณตั้ง
แล้วหาเรื่องยกเลิก
อันไหนยกเลิกยากก็พยายามเปลี่ยนชื่อ

ระบอบอภิสิทธิ์
ลอกนโยบายระบอบทักษิณมา
แล้วเติมคำว่าฟรี หรือ ให้มากกว่าเข้าไป
เช่นกองทุน SML ให้มากกว่า
30 บาทรักษาทุกโรค เป็นรักษาฟรี
เรียนฟรี นู้นฟรี นั่นฟรี นี่ฟรี
แจกเงินฟรียังมีเลย
หรือสรุปง่ายๆ คือ
กู้แหลก แจกสะบัด

จนบัดนี้ผมว่าระบอบทักษิณ
น่าจะดีกว่า 2 ระบอบที่เอามาให้ลองอยู่ดี

โดย มาหาอะไร

---------------------------------------------------
(ไป เจอมาจากพันทิพ)

1.จัด ระเบียบสังคม สถานบริการ
2.จัดระเบียบจราจร-หักคะแนน ยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพ
3.จัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
4.จัดระเบียบ แรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนแรงงานเถื่อนให้ถูกกฏหมาย
5.โครงการ ประดับธงชาติไทย แต่งเพลงชาติใหม่
6.ต่อยอดการพัฒนา มาตรฐาน Thailand Brand (สานต่อนโยบายรัฐบาลก่อน)
7.ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มาเฟีย
8.สงคราม ยาเสพติด
9.ยกเลิกหนี้ IMF
10.พักชำระหนี้เกษตรกร
11.กองทุนหมู่ บ้าน
12.SML / SME
13.หน่วยราชการ one stop service
14.ผู้ว่า CEO
15.ฑูต CEO
16.โครงการ National Museum (ต้นแบบคือ Smithsonian)
17.สำนัก งานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
18.อุทยานการเรียนรู้ TK PARK
19.กรุงเทพ เมืองแฟชั่น
20.ครัวไทยสู่ครัวโลก
21.ศูนย์กลางสุขภาพของโลก
22.แปลง สินทรัพย์เป็นทุน (แนวคิด เดอ โซโต้ )
23.หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
24.กอง ทุนวายุภักดิ์
25.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท รักษาทุกโรค
26.Event- ลดราคารถไฟฟ้า 15 บาทตลอดสาย
27.Event-เชิญนักคิด ปาฏกฐาThailand's Competitivenessโดย Michael E. Porter 4พค46
28.Event-โครงการอบรมข้า ราชการระดับสูง เชิญนักวิชาการต่างประเทศมาสอน
29.Event-ความร่วมมือ อุตสาหกรรมไอที รัฐบาลไทยกับไมโครซอฟท์ ปาฐกฐาโดย Bill Gates มิย.48
30.โครงการ นายกทักษิณแนะนำ หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน
31.แผนศึกษา รถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑล 10 สาย 370 กิโลเมตร
32.โครงการก่อสร้างสนาม บินแห่งชาติ สุวรรณภูมิ ศูนย์กลางการบินอาเซียน
33.โครงการก่อสร้างทาง รถไฟ/รถไฟฟ้า Airport Link
34.โครงการสุวรรณภูมิมหานคร
35.โครงการทาง ยกระดับแหลมผักเบี้ย
36.โครงการเสนอจัดเอเชี่ยนเกมส์
37.โครงการไน ท์ซาฟารี
38.โครงการกระเช้าลอยฟ้า ดอยหลวงเชียงดาว
39.จัดระเบียบ เกมส์ออนไลน์
40.บ้านเอื้ออาทร
41.นักบินเอื้ออาทร
42.คอมพิวเตอร์ เอื้ออาทร
43.แท๊กซี่เอื้ออาทร
44.ประกันชีวิตเอื้ออาทร
45.จักรยาน เอื้ออาทร
46.นโยบายปรับปรุงโครงสร้างภาษี ปรับฐานภาษีเงินได้ +ลดภาษีลูกกตัญญู
47.แนวคิดการพัฒนาตลาดพันธบัตรร่วมเอเชีย Asian Bond
48.โครงการ Detroit of Asia ศูนย์กลางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เอเซีย
49.โครงการอุทยาน ซอฟท์แวร์
50.ผลักดัน ให้เกิด ASEAN+3 อาเซียน+จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
51.ความ ร่วมมือแห่งเอเซีย Asia Cooperation Dialogue (ACD)
52.Event ใหญ่ ประชุม APEC 2003
53.โครงการร่วมมือ พันธมิตรท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน
54.Unseen Thailand
55.ปฏิรูประบบสอบวัดผลความรู้เข้ามหาวิทยาลัย ONET-ANET
56.โครงการ เงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
57.นโยบายรับนักศึกษา หารายได้พิเศษ ปิดเทอม --- บริษัทต้องรับนักศึกษาฝึกงาน
58.โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษทางวิทย์+เทคโนฯ (พสวท.)
59.หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทุน ODOS (ทุนหวย)
60.หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
61.โครงการบูรณาการการศึกษา แนวคิด Child Center
62.โครงการพัฒนานักออกแบบ และันักอนิเมชั่นไทย
63.โครงการ สินค้าเกษตรแลกเปลี่ยนรัฐต่อรัฐ
64.FTA จีน ญี่ปุ่น สหรัฐ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย
65.โคล้านตัว
66.กล้ายางล้านต้น
67.ปล่อยเงิน กู้รัฐบาลพม่า 4000 ล้าน
68.ส่งทหารไทยไปรักษาสันติภาพที่ประเทศอิรัก
69.โครงการ ทำระบบสื่อสาร CDMA
70.Privatization แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปตท ทอท กสท องค์การโทรศัพท์
71.ตลาดหลักทรัพย์ MAI
72.ตลาดสินค้าเกษตร AFET
73.ตลาด ตราสารอนุพันธ์ TFEX
74.คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
75.ศูนย์ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
76.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
77.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
78.อินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง ทุกตำบล
79.หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน www.labschools.net
80.ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ NGT www.ngt.go.th
81.จัดระเบียระบบราชการ ปฏิรูปกระทรวงทบวงกรม ตั้ง ก.พลังงาน ICT วัฒนธรรม ท่องเที่ยวกีฬา พัฒนาสังคม ฯลฯ
82.โครงการเชื่อม ฐานข้อมูลระบบราชการ E-government
83.โครงการปฏิรูปสถาบันการเงิน ควบรวมธนาคาร
84.แนวคิดสลาก หวยหุ้น Liverpool
85.หวยบนดิน 2-3 ตัว
86.โครงการ หวยออนไลน์ (ตู้จำหน่ายสลาก)
87.ศึกษา Entertainment Complex คาสิโน เกาะช้าง
88.กองทุนน้ำมัน
89.โครงการเอทานอล พลังงานทดแทน
90.อีลี ท การ์ด บัตรท่องเที่ยววีไอพี ใบละล้านบาท
91.โครงการสมาร์ทการ์ด ID card บัตรประชาชนใบเดียวรวมข้อมูลทุกอย่าง
92.EVENT- ปิดถนนคนเดิน (กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงเทศกาล)
93.โครงการโรงรับจำนำข้าวเปลือก
94.แปร สัญญาโทรคมนาคม เตรียม กทช.เพื่อตั้ง กสช.
95.ส่งเสริม RMF LTF กองทุนรวมลดหย่อนภาษี
96.Event- รณรงค์ไทยช่วยไทย กินไก่+ไข่ไก่ปรุงสุข ป้องกันไข้หวัดนก ท้องสนามหลวง
97.โครงการเขตปลอดภาษี เมืองท่องเที่ยว
98.โครงการ ขยับกายสบายชีวี ออกกำลังกาย (สาธารณสุข)+Event แอโรบิคกินเนสบุ๊ค
99.โครงการ ฝากบ้านกับตำรวจ (เริ่ม 2546) ต่อยอด โครงการโรงพักเพื่อประชาชน
100.ธนาคาร อิสลาม
101.โครงการธนาคารประชาชน
102.โครงการ ศูนย์แสดงสินค้า ไทยแลนด์ พลาซ่า นิวยอร์ค
103.ระบบประมูลงานราชการ E-Auction
104.Event - งาน พระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
105.Event - งานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2006-2007
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: <<< ผลงานระบอบทักษิณ >>>

ตั้งหัวข้อ by RED LETTER on Wed Feb 24, 2010 10:22 pm

ที่ว่า 4ปีซ่อม 4 ปีสร้างนะ...

4ปี ทั้งซ่อม + สร้างไปเยอะนะ...

1ปี ที่ทักกี้สร้าง มากก่า 3 ปี มาร์ค+อำมาตย์สร้าง(ทำลาย...) ต่างกานฟ้า กะ ดิน...

ประชาธิปัตย์ ไม่ว่าชาตินี้ หรือ ชาติไหน ต้องเปนฝ่ายค้าน+เล่น+บริหาร ด้านการเมือง อย่างเดียว งานถนัดเค้าที่ซู๊ดดดดดดดดดดดด

ว๊าก merde

_________________
คลิกเพื่อกลับไปหน้าแรก ของ Website RedCyberClub
www.redcyberclub.co.cc
avatar
RED LETTER

จำนวนข้อความ : 266
Join date : 24/09/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ