ประชาธิปไตย ปากกระบอกปืน

Go down

ประชาธิปไตย ปากกระบอกปืน

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 2:50 am

(ประชาธิปไตย ปากกระบอกปืน)

ทาง ทีมงานขอนำบทความนี้มาปัดฝุ่นอีกครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านที่อาศัยอยู่ต่างแดนที่พยายามทำความเข้าใจกับ ประชาธิปไตยที่ถูกปล้น แต่ทั้งนั้นขอให้แต่ละท่านโปรดทำความเข้าใจโดยใช้ วิจารณญาณของตัวเอง และทางทีมงานขอขอบพระคุณผู้แปลจากบ้านบางไซมา ณ ที่นี้ด้วย

Gunpoint Democracy ( ประชาธิปไตยจากปากกระบอกปืน )
by Daniel Ten Kate / Asia Sentinel
27 October 2006

Some Thais are beginning to ask if their new bosses are going to be the same as the old bosses
คนไทยบางคนเริ่มถามว่านาย(ก) คนใหม่ของพวกเขาจะเหมือนนาย(ก)คนเดิมหรือไม่

Five weeks after many of Bangkok’s academics, editorialists and opposition politicians cheered the generals who ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, some are starting to have second thoughts about the ability of the generals who engineered the coup to reintroduce democracy.
5 สัปดาห์หลังจากกลุ่มนักวิชาการในกรุงเทพฯ, บรรณาธิการ(หนังสือพิมพ์) และนักการเมืองฝ่ายค้าน ที่สนับสนุนกลุ่มทหาร(นายพล)ซึ่งแย่งชิงอำนาจมาจากนายกทักษิณ ชินวัตร บางคนเริ่มคิดถึงความสามารถของทหารกลุ่มนี้ในการพยายามรัฐประหารเพื่อสร้าง ประชาธิปไตยใหม่

Chuan Leekpai, a former prime minister and chief adviser to the longstanding Democrat party, complained this week that the junta-appointed government “appears to belittle the reason the military seized power in the first place,” and said it needed to do more to root out what he called “Thaksinocracy.”
นายชวน หลีกภัย, อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้ต่อว่ารัฐบาล (ที่คณะปกครองได้แต่งตั้ง) “ได้ทำดำเนินการไม่มากพอกับเหตุผลในการปฏิวัติที้อ้างในวันแรกๆ” และได้กล่าวว่ามีความจำเป็นต้องทำอะไรมากกว่านี้ในการถอนรากถอนโคนสิ่งที่ เรียกว่า “ระบบทักษิณ”

The Nation, a vehemently anti-Thaksin English-language daily, echoed those sentiments in a Wednesday editorial headlined “No real action seen as yet.”
หนังสือพิมพ์เนชั่น, หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษที่ต่อต้านทักษิณอย่างรุนแรง, ได้พาดหัวข่าวบทบรรณาธิการแสดงความรู้สึกอย่างแรงในวันพุทธ “ยังไม่เห็นการกระทำอย่างจริงจัง”

“We can only conclude the effort to stage a military coup to usurp power is a lot less strenuous than the job of running the country and maintaining power,” it said. “The Surayud [Chulanont] government must sit down to think hard about its priorities and then work on them. Time is running out.”
“เราเห็นว่าความพยายามในการจัดการเรื่องนี้ของกลุ่ม รัฐประหารมีความพยายามน้อยกว่างา
นของการบริหารประเทศและการรักษาอำนาจ “ นสพ. ได้กล่าวไว้ “รัฐบาลสุรยุทธ ต้องหยุดคิดอย่างหนัก และควรคำนึงเรื่องนี้ และนำมาปฏิบัติก่อน , เวลากำลังจะหมดไป

“While that may seem like an obvious conclusion to those outside of Bangkok, it’s a notable admission here given the general euphoria that greeted the coup makers immediately after September 19. After months of branding the twice-elected Thaksin a dictator on par with the likes of Indonesia’s Suharto, the Philippines’ Ferdinand Marcos and even Adolph Hitler, the Bangkok intelligentsia is now caught in a bind.
ขณะที่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับกลุ่มคนที่อยู่นอก เมืองหลวง ( กรุงเทพฯ ) ว่าในกรุงเทพฯได้มีการยอมรับการเข้ามาของกลุ่มรัฐประหารอย่างปลาบปลื้ม หลังวันที่ 19 กันยายนอย่างมีข้อสังเกตุ. หลังจาก 1 เดือนของการพยายามให้ภาพนายกทักษิณผู้เคยได้รับเลือกมา 2 ครั้ง ว่าเป็นเผด็จการ เฉกเช่นซูฮาโตแห่งอินโดนีเซีย, มากอสแห่งฟิลิปปินส์ และแม้แต่ อดอร์ฟ ฮิตเลอร์, พวกมีความรู้ในกรุงเทพฯขณะนี้กำลังติดกับภาพเหล่านั้น

Although the generals have thus far restrained themselves from cracking down on dissent, increased public criticism may force them to take action eventually. And since the generals have no mandate from the people or fear of immediate legal reprimand, some worry the country is heading towards another incident similar to Black May—the ugly 1992 episode in which government soldiers killed pro-democracy protestors.
แม้ว่าพวกเหล่านายพลนี้พยายามอยู่อย่างสงบเสงี่ยมโดย ไม่แตกหักกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย, การเพิ่มขึ้นของการวิพวกวิจารณ์ของสาธารณยิ่งจะบังคับให้พวกเขาเริ่มกระทำ การบางอย่างทีละน้อย. และเนื่องจากนายพลพวกนี้ไม่ได้มาจากประชาชน หรือ กลัวการลงโทษทางกฎหมาย , บางคนกังวลว่าประเทศกำลังก้าวสู่เหตุการณ์เหมือนกับพฤษภาทมิฬ – ในปี 2535 ความโหดร้ายที่รัฐบาลทหารได้ฆ่าผู้เรียกร้องประชาธิปไตย

“Just like now, in the first weeks and months after the 1991 coup the generals had gotten so much popularity from the people,” said Prinya Thaewanarumitkul, a law professor at Thammasat University. “But they lost that popularity in one year. Now it is not 1991, but 2006. The 15 years in between were not wasted; Thailand has developed as a democracy. So if the coup group doesn’t care about democracy, then they will lose popularity much faster now than in 1991.”
“เหมือนขณะนี้, ใน 2 สัปดาห์แรกของการรัฐประหารในปี 2534 กลุ่มนายพลได้รับความนิยมอย่างมากจากประชาชน , “ ปริญญา เทวานารุมิตกุล , ศาสตราจารณ์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทธยาลัยธรรมศาสตร์ “ แต่ พวกเขาก็สูญเสียความนิยมใน 1 ปี ขณะนี้ไม่ใช่ปี 2534 แต่เป็น 2549 15 ปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่า , ประเทศไทยได้พัฒนาการประชาธิปไตย ถ้ากลุ่มรัฐประหารไม่แคร์ประชาธิปไตย, พวกเขาก็จะสูญเสียความนิยมอย่างรวดเร็ว และเร็วกว่าเมื่อปี 2534

”In its first month, the self-styled Council for National Security imposed and extended martial law, drafted an interim constitution that gave the military immense powers, bullied media organizations into self-censorship and banned political activity. But those actions seemed to trouble diplomats, foreign journalists and a small group of leftist academics and students far more than the so-called “democracy” advocates who had been clamoring for Thaksin’s scalp.
ในเดือนแรกของรัฐประหาร, สภาความมั่งคงแห่งชาติที่อุปโลกขั้นมาเอง ได้กำหนดและขยายกฎอัยการศึกต่อไป , ร่างรัฐธรรมนูญฉบบชั่วคราวซึ่งให้อำนาจแก่ทหารอย่างมาก, ควบคุมสื่อทั้งหมด และ ห้ามกิจกรรมทางการมือง แต่สิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นเป็นการสร้างปัญหาให้กับนักการฑูต, นักเขียนต่างชาติ และ กลุ่มนักวิชาการหรือนักเรียนฝ่ายซ้ายบางส่วน เพียงเล็กน้อยเมื่อเที่ยบกับ นัก”ประชาธิปไตย” ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกริ่วล้อของทักษิณ

The tipping point for them appeared to be the formation of the National Legislative Assembly, a 250-member appointed legislative body comprising mostly military men and others loyal to the royalist factions that initiated the coup. It officially started work on Tuesday, after Crown Prince Maha Vajiralongkorn, sitting in for the ailing King Bhumibol Adulyadej, gave the body a royal blessing at the end of last week.
สิ่งที่เผยให้เห็นทีละนิดคือการประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาต, สมาชิกทั้ง 250 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง ส่วนใหญ่เป็นทหารและพวกนิยมเจ้าหรือพวกศักดินา ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้ริเริ่มให้เกิดรัฐประหาร สภาฯได้เริ่มงานอย่างเป็นทางการในวันอังคาร , หลังจากฟ้าชาย ซึ่งมาแทนในหลวงซึ่งกำลังเจ๊บป่วย , และทำให้เห็นภาพว่าสภาฯ นี้ยกย่องระบบศักดินาในท้ายของสัปดาห์ที่แล้ว

At first, the complaints about the body were merely that it did not represent the people — a seemingly self-evident conclusion given that the generals appointed all the members. Now anti-Thaksin elements are furious that the appointed body elected Meechai Ruchupan, a former legal adviser to the ousted premier, as its speaker.
ระยะแรก เสียงที่ไม่พอใจเป็นเพียงการไม่มีตัวแทนประชาชนในสภฯ เท่านั้น – ซึ่งก็อธิบายด้วยตัวมันแองอยู่แล้วว่ามีแต่พวกนายพลเท่านั้นที่ได้รับการ แต่งตั้ง ขณะนี้พวกต่อต้านทักษิณกลับไม่พอใจที่สภาฯ ได้เลือกนาย มีชัย ฤชุพันธ์ , ที่ปรึกษานายกทักษิณ , เป็นประธานสภา

“This will cause an increase in opposition because people see Meechai as very conservative and undemocratic, which you can see from his track record,” said Giles Ungpakorn, a political scientist at Chulalongkorn University who has been one of the most vocal opponents of the ruling junta. “It fits in with the appointment of a general as prime minister who led troops into the Royal Hotel in 1992 to crack down on protestors. This is all par for the course.”
“ สิ่งนี้จะยิ่งเพิ่มผู้ที่ต่อต้านมากขึ้น เพราะประชาชนเห็นว่านายมีชัย เป็นพวกหัวอนุรักษ์และไม่เป็นประชาธิปไตย, ซึ่งเห็นได้จากประวัติการทำงาน”, Giles Ungpkom, นักวิชาการด้านการเมืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งต่อต้านรัฐประหารอย่างเปิดเผย กล่าว “มันช่างเหมือนการแต่งตั้งโดยนายพลผู้เป็นนายกรัฐมนตรและนำทหารเข้าทำการแตก หักกับผู้ประท้วงที่ โรงแรมรอยัล ในปี 2535 , เทียบกันได้เลย

“Meechai is symbolically important because he is a symbol of the similarities between last month’s putsch and the 1991 coup that led to Black May. Fifteen years ago, the public supported General Suchinda Kraprayoon when he ousted Prime Minister Chatichai Choonhavan, who was seen as corrupt and ineffective. Meechai served as deputy prime minister in Suchinda’s ill-fated government.
นายมีชัยเป็นสัญญลักษณ์ที่สำคัญเพราะความเหมือนของ การขัดแย้งกันเมื่อปลายเดือนที่แล้ว และการรัฐประหารปี 2535ซึ่งนำไปสู่พฤษภทมิฬ เมื่อ 15 ปีที่แล้ว, สาธารณชนสนับสนุน พลเอก สุจินดา คราประยูร ผู้ยึกอำนาจนายกชาติชาย ชุณหวัณ ผู้ซึ่งถูกหาว่ามีคอรัปชั่นและบริหารไม่มีประสิทธิภาพ นายมีชัยได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯให้กับรัฐบาลต้องคำสาบของสุจินดา

When massive public protests called for Suchinda to step down, government soldiers fired on the crowds, killing at least 52 and injuring hundreds more in what became known as Black May. The bloodshed only stopped after the king reprimanded Suchinda and protest leader Chamlong Srimuang as they lay prostrate before the throne in an extraordinary televised meeting.
เมือคลื่นต่อต้านของมวลชนได้เรียกร้องให้สุจินดาออก ไป , ทหารของรัฐบาลได้ยิงใส่ผูงชน, มีประชาชน 52 ถูกค่าและบาดเจ็บมากกว่า 100 คน ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ การนองเลือดได้หยุดลงหลังจากในหลวงได้ว่ากล่าวทั้ง สุจินดาและพลตรีจำลอง ศรีเมือง ซึ่งได้มอบคลานในการถ่ายทอดโทรทัศน์

Suchinda immediately resigned and Meechai became acting prime minister for 17 days until the king appointed Anand Panyarachun to take over on June 10, 1992. Anand served until Chuan and the Democrats won an election later that year, and then went on to oversee the drafting of the 1997 constitution, which the generals discarded on the night they deposed Thaksin.
สุจินดาได้ลาออกทันที และ มีชัย ได้รับเป็นนายกรัฐมนตรีเพียง 17 วัน จนกระทั่งในหลวงได้แต่งตั้งนาย อานันท์ ปัญญารชน เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 10 มิถนายน 2535 นายอานันท์ทำงานจนกระทั่งนายชวน และ พรรคประชาธิปปัตย์ชนะการเลือกตั้ง ในปีถัดมา และทุกอย่างได้ดำเนินมาจนกระทั่งร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 , รัฐธรรมนูญซึ่งนายพลเหล่านั้นได้ยกเลิกในคืนที่ขับไล่นายกทักษิณ

Meechai had been a legal adviser to Thaksin’s government, but very publicly parted ways after Thaksin stated that “highly influential” individuals were trying to overthrow his government through undemocratic means. Many saw this comment as a reference to Prem Tinsulanonda, the former prime minister and the king’s top aide, and other members of the royal privy council.
นายมีชัย ได้เคยเป็นที่ปรึกษาในรัฐบาลนายกทักษิณ แต่ก็ไม่ค่อยลงรอยกันหลังนายกทักษิณได้รู้ว่ามี .”การครอบงำโดยใครบางคนสูง” ในการพยายามล้มล้างรัฐบาลของเขาโดยไม่ใช่แนวทางประชาธิปไตย หลายคนได้เห็นการแสดงความเห็นชอบอ้างอิงเปรม ติลสูนานน, ซึ่งเป็นอดีตนายกและประธานองคมนตร, และอ้างสมาชิกอื่นๆในองคมนตรี.

Meechai took things a step further and declared that Thaksin’s statement was actually directed at King Bhumibol—a claim subject to lese-majeste charges. At the time, many saw Meechai as a proxy for Prem, the privy council president who The Nation called the “godfather” of the junta.
นายมีชัย ได้ก้าวไปอีกก้าวโดยกล่าวหาว่าประกาศภาวะฉุกเฉินของนายกทักษิณเป็นการมุ่ง ตรงไปที่ใน
หลวง ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้อกล่าวหาว่าหมิ่นในหลวง ในขณะเดียวกันหลายคนได้เห็นว่านายมีชัยเป็นหุ่นเชิดของเปรม , ผู้ซึ่งเป็นประธานองมนตรและ ผู้ที่The Nation เรียกว่า “เจ้าพ่อ” ของคณะปกครองนี้ ( หัวหน้าตัวจริงของคณะรัฐประหาร )

Immediately after the generals rolled into Bangkok, Meechai helped them draft an interim constitution that gave the military a large role. Now as NLA speaker, he will oversee the drafting of the next constitution, prompting some to fear that the liberal gains enshrined in the 1997 charter will be rolled back in favor of a more conservative system that defers power to appointed bodies.
ทันทีหลังจากการยึกอำนาจ, นายมีชัยช่วยในการร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว ซึ่งให้อำนาจทหารมีบทบบาทอย่างมาก และเป็นประธานสภาความมั่นคงในขณะนี้ นายมีชัยจะเป็นผู้ดูแลการร่างรํฐธรรมนูญฉบับต่อไป ทำให้บางคนกลัวว่าเสรีภาพซึ่งได้รับการเทิดทูนในรัฐธรรมนูญ ปี 2540 จะถูกทำถอยหลังกลับไปเพราะระบบของพวกหัวอนุรักษ์ที่ต้องการเหนี่ยวรั้งอำนาจ ให้กับสถ
านิติบัญญัตแห่งชาติ

Although many in Bangkok question Meechai’s credentials, Prem applauded the selection. He called Meechai an “ace legal expert” who would make a “good president” of the NLA, according to the Bangkok Post.
แม้ว่าหลายคนในกรุงเทพฯ มีข้อสงสัยในตัวนายมีชัย , แต่เปรม กลับยกย่องการได้รับเลือกนั้น เปรม เรียก มีชัยว่า “ผู้เชี่ยวชาญกฎมายมือหนึ่ง” ผู้ซึ่งจะเป็น.”ประธานที่ดี”ของสภาฯจาก บางกอกโพส

With Meechai in place, the process of drafting a permanent constitution will soon begin. In the meantime, the generals must figure out what to do with Thaksin and the Thai Rak Thai party he founded in 1998.
เมื่อได้นายมีชัย, ขั้นตอนของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็กำลังจะเริ่มในเร็ววัน ขณะเดียวกัน กลุ่มนายพลก็ต้องหาทางทำอะไรสักอย่างกับนายกทักษิณ และ พรรคไทยรักไทยที่นายกทักษิณก่อตั้งเมื่อ ปี 1998A

Thaksin adviser announced this week that the ousted premier would return once martial law is lifted. The generals have confusingly defended the extension of martial law, claiming that unspecified “political undercurrents” could still pose some sort of threat.
ที่ปรึกษาได้ประกาศว่านายกทักษิณที่ถูกยึดอำนาจจะกลับได้ก็ต่อเมื่อได้ยก เลิกกฎอัยการศึก พวกนายพลได้ปกป้องการขยายเวลากฎอัยการศึกอย่างอย่างสบสน โดยอ้างว่ายังมี “คลื่นใต้นำทางการเมือง” ที่ไม่สามารถระบุได้ และยังเป็นภัยคุกคาม

As the generals stall for time, many are hoping the junta-appointed Assets Examination Committee, which is investigating corruption allegations against Thaksin’s administration, will come up with some hard evidence to indict the populist strongman. But so far it’s unclear what the investigators have found.
ขณะที่กลุ่มนายพลกำลังใช้เวลาจัดระบบต่างๆ , หลายคนหวังว่าคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพวกเขา , ซึ่งกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหากับการบริหารงานของนายกทักษิณ , จะได้หลักฐานที่เด่นชัดในการฟ้องเอาผิดกับนักการเมืองที่มาจากพรรคการเมือง ที่แข๊งแกร่งคนนี้ได้ แต่จนขณะนี้การตรวจสอบยังไม่พบอะไรชัดเจน

“The corruption charges look as if they are easy to bring up in the local media, but extremely difficult to put into the judicial system,” The Nation lamented in its Wednesday editorial.
“การกล่าวหาทางคอรัปชั่นเป็นเรื่องง่ายในการนำเสนอทางสื่อในประเทศ แต่ยากมากๆ ในการนำสู่ระบบศาล” บทบบรรณาธิการของ เดอะเนชั่น ฉบับวันพุทธ กล่าว

The junta has taken some steps to demonize Thaksin’s economic policies by calling for the use of the “sufficiency economy,” a philosophy created by the king that calls for moderation and stability. Although this initially worried foreign investors, many now see it simply as an effort to re-brand many of Thaksin’s initiatives.
คณะปกครองนนี้ได้เริ่มใส่ร้ายป้ายสีกับนโยบายทาง เศรษฐิจของนายกทักษิณโดยนำ”ระบบเศรษ
ฐกิจแบบพอเพียง” ซึ่งริเริ่มโดยในหลวงมาเป็นตัวนำในการพัฒนาความทันสมัยและยั่งยืน แม้ว่าสิ่งนี้เริ่มสร้างความกังวลแก่นักลงทุนต่างชาติ , หลายคนก็เห็นว่ามันเป็นเพียงการพยายามสร้างภาพใหม่ในสิ่งที่ทักษิณได้ริ เริ่มไว้

The appointed government of Prime Minister Surayud decided to let the next government deal with Thaksin’s more controversial agenda items, including the privatization of state-owned enterprises and free-trade agreements. It also still remains to be seen if a new junta-appointed court will actually dissolve the Thai Rak Thai party for election fraud stemming from polls held in April—a move that some fear could stir up Thaksin’s core rural supporters.
รัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้ง, นายกสุรยุทธตัดสินใจที่จะให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการกับทักษิณในหัวข้อขัดแย้ง ต่างๆ ได้แก่ การกระจายหุ้นของรัฐวิสาหกิจ, และการตกลงการค้าเสรี ขณะเดียวกันก็ยังต้องรอดูผลการตัดสินของศาลที่ได้รับการแต่งแต่งจากกลุ่ม ปกครองนี้ ว่าจะยุบพรรคไทยรักไทยในข้อหากระทำผิดต่อกฏหมายเลือกตั้งในการเลือกตั้ง เมื่อ เมษายน –การเคลื่อนไหวที่สามารถทำให้คนชนบทที่สนับสนุนทักษิณลุกฮือได้

The brass hats must walk a fine line. If Thaksin goes free, Thai Rak Thai is allowed to exist, and the new constitution is seen as less democratic than the old one, the generals could be in trouble from many different sides. Thaksin supporters and left-wingers are calling on the junta to ease its tight grip on civil liberties, while Thaksin’s opponents want the old regime strung up in the public square, so to speak, even though it may be difficult to get the goods on the former PM.
พวกเขาต้องเลือกเดินให้ถูก, หากทักษิณเป็นอิสระ, พรรคไทยรักไทยยังคงอยู่ และรัฐธรรมนูญใหม่เป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าอันเดิม, นายพลพวกนี้ต้องมีปัญหาแน่จากหลายๆฝ่าย กลุ่มสนับสนุนนายักทักษิณและฝ่ายซ้ายต่างเรียกร้องให้ผ่อนคลายกฎต่างๆที่ กระทบต่อเสรีภาพของพลเรือน ขณะเดียวกันฝ่ายต่อต้านทักษิณก็อยากให้คณะรัฐประหารอยู่ต่อไปและจัดชุมนุม ใหญ่อีก

How the generals balance the demands placed on them will go a long way towards determining if another series of significant protests develop. With Prem and company openly supporting the coup group—a tacit royal nod of approval—the situation will likely stay under control in the near term. Thais love their king and if they believe his guys are supporting the new order they will give it time.
พวกนายพลจะตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงได้ อย่างไร เมื่อเปรมและพวก สนับสนุนกลุ่มรัฐประหารอย่างเปิดเผย —เหมือนเป็นนัยๆ ว่าได้รับการอนุมัติจากในวัง—-สถานการณ์นี้ยังดูเหมือนจะควบคุมได้ในระยะ สั้นนี้ คนไทยรักในหลวงถ้าพวกเขาเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะรักษาความสงบนี้ได้ พวกเขาก็จะให้เวลา

But the more conservative the new military leaders become, the more their current supporters in the Bangkok middle class will start to fear that the generals aren’t really democratic after all. Though it’s too early to say whether history will repeat itself, the similarities between now and then are increasing by the day.
แต่ ยิ่งพวกทหารแสดงถึงความเป็นพวกหัวอนุรักษ์เท่าใด ก็จะยิ่งทำให้คนชั้นกลางในกรุงเทพฯปัจจุบันที่สนับสนุนเริ่มกลัวว่านายพลพวก นี้จะไม่
ใช่นักประชาธิปไตย แม้ว่าตอนนี้ยังเร็วนักที่จะตัดสินเว่าประวัติศาสตร์มักซ้ำรอยตัวเอง , สิ่งที่คล้ายคลึงกันระหว่างอดีตและปัจจุบันได้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อวันเวลา ผ่านไป

“I hope it doesn’t come to violence like in 1992,” said Giles. “But we are heading down an authoritarian road.”
“ ผมหวังว่ามันจะเกิดความรุนแรงหมือนปี 2535” Giles กล่าว “แต่เรากำลังต่อ่สู้กับเส้นทางของอำนาจ”
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ