ปชป.ดิ้นต่อเล็งดึง1เสียงนายทะเบียนเสนอไม่ยุบสู้ เปิดรายชื่อกรรมการพรรค...

Go down

ปชป.ดิ้นต่อเล็งดึง1เสียงนายทะเบียนเสนอไม่ยุบสู้ เปิดรายชื่อกรรมการพรรค...

ตั้งหัวข้อ by RED LETTER on Tue Apr 13, 2010 12:36 am

ปชป.ดิ้นต่อเล็งดึง1เสียงนายทะเบียนเสนอไม่ยุบสู้ เปิดรายชื่อกรรมการพรรคประชาธิปัตย์อาจถูกตัดสิทธิ์5ปี

มติกกต.ให้เสนอยุบ"ประชาธิปัตย์"แจ้งต่ออัยการสูงสุดนำเสนอศาลรัฐธรรมนูญ ใน 2 ข้อกล่าวหา ประเด็นเงิน 258 ล้านบาท ที่ประชุม กกต.มีมติออกมา 4 ต่อ 1 ประเด็นเงินกองทุนฯ 29 ล้านบาท มีมติออกมา 3 ต่อ 2 เสียงเห็นควรให้ส่งอัยการสูงสุด ปชป.เล็งใช้ปม"นายทะเบียน"ไม่ยุบสู้

มติกกต.ให้เสนอยุบ"ประชาธิปัตย์"

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานการประชุม กกต.วาระพิเศษ ที่สำนักงาน กกต. เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 เมษายน โดยมีกกต.เข้าประชุมครบทั้ง 5 คน จากนั้น กกต.ทั้งหมดพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และประชุมกันต่อจนกระทั่งถึงเวลา 17.00 น. จึงมีมติให้แจ้งต่ออัยการสูงสุด เพื่อนำเสนอศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ใน 2 ข้อกล่าวหา

นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. ด้านกิจการพรรคการเมือง แถลงผลการประชุม กกต. เมื่อเวลา 18.00 น. ว่า กรณีนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับความเห็นสำนวนเงิน 258 ล้านบาท และเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจำนวน 29 ล้านบาท ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ถูกกล่าวหาอาจกระทำการเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองจากคณะทำงานของนายทะเบียนพรรคการเมืองในวันเดียวกันนี้ เป็นผลให้ที่ประชุม กกต. ได้พิจารณาทันที "ที่ประชุม กกต.พิจารณาใน 2 ข้อกล่าวหา ข้อกล่าวหาแรก กรณีพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเงินบริจาคจากบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ผ่านทางบริษัท เมซไซอะ บิสิเนส แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 258 ล้านบาท โดยทำสัญญาว่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นนิติกรรมอำพราง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานการรับบริจาคเงินตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา 66 (2) (3) แห่งพ.ร.บ.พรรคการเมือง 2541 และมาตรา 94 (3) (4) (5) แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมือง 2550 โดยที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน เพื่อให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ตามมาตรา 95 ของกฎหมายพรรคการเมือง" นายธนิศร์กล่าว

ปมเงินกองทุนก็เจอด้วยมติเอกฉันท์

นายธนิศร์กล่าวว่า สำหรับข้อกล่าวหาที่สอง กรณีมีผู้แจ้งข้อกล้าวหาว่า พรรค ปชป.ไม่ได้ใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจากสำนักงาน กกต.ให้เป็นไปตามกฎหมายและการจัดทำการใช้จ่าย และการจัดทำการรายงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่ยื่นต่อ กกต.อันเป็นการเข้าข่ายตามมาตรา 62 และ 65 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง 2541 และมาตรา 82 และ 93 ของพ.ร.บ.พรรคการเมือง 2550 กรณีนี้ที่ประชุม กกต.มีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ โดยใช้มติเสียงข้างมากแจ้งต่ออัยการสูงสุดเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคประชาธิปัตย์ ตามมาตรา 95 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง 2550

รองเลขาธิการ กกต.กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการลำดับถัดจากนี้ กกต.ได้มอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมืองดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดตามความเห็นแจ้งต่ออัยการสูงสุด เมื่ออัยการสูงสุดได้รับเรื่องแล้วจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แต่หากเห็นว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอก็ต้องแจ้งกลับมายังนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อตั้งคณะทำงานร่วมกัน แต่หากเห็นว่ายังไม่ได้ข้อยุติ นายทะเบียนพรรคการเมืองก็สามารถส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ทั้งนี้ การพิจารณาของนายทะเบียนครั้งนี้ได้พิจารณา 2 ประเด็นเห็นว่า คดีดังกล่าวอาจมีการกระทำความผิด จึงเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญจึงส่งให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 2 ประเด็น
ปธ.กกต.เสียงข้างน้อยไม่ให้ยุบ

รายงานข่าวแจ้งว่า นายอภิชาตแจ้งต่อที่ประชุม กกต.ว่าได้ทำความเห็นใน 2 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งที่ประชุม กกต.ยังได้รับความเห็นจากคณะทำงานของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่มี ม.ล.ประทีบ จรูญโรจน์ ประธานคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานของนายทะเบียนมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 3 เห็นควรให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จากนั้นที่ประชุม กกต.จึงเห็นควรให้ลงมติในทันที ทั้งนี้ ประเด็นข้อกล่าวหา 258 ล้านบาทนั้น นายอภิชาตเสนอความเห็นว่าอาจมีมูลเพราะประเด็นดังกล่าวก้ำกึ่งว่าจะวินิจฉัยอย่างไร จึงขอให้ที่ประชุม กกต.ช่วยวินิจฉัยว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยที่ประชุม กกต.เห็นว่ามีอำนาจวินิจฉัยได้เพราะถือว่านายทะเบียนได้ทำความเห็นมาแล้ว ทำให้ประเด็นเงิน 258 ล้านบาท ที่ประชุม กกต.มีมติออกมา 4 ต่อ 1 ให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ เสียงข้างน้อยคือนายอภิชาตที่ยืนตามความเห็นตามเดิมเมื่อครั้งที่เคยยกคำร้องในครั้งแรก

ชิงตัดสินก่อนเหตุกลัว"แดง"บุกป่วน

สำหรับประเด็นเงินกองทุนฯ 29 ล้านบาทนั้น มี กกต.มติเอกฉันท์ให้ยุบแต่มีปัญหาในข้อกฎหมายตามมาตรา 62 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมืองว่าควรแจ้งต่ออัยการสูงสุดหรือศาลรัฐธรรมนูญ จนมีมติออกมา 3 ต่อ 2 เสียงเห็นควรให้ส่งอัยการสูงสุด เพราะกรณีนี้มีหลักฐานที่เกี่ยวพันกันกับประเด็นแรกจึงส่ง 2 ประเด็นให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการยุบพรรค


"สาเหตุที่ กกต.วินิจฉัยในวันที่ 12 เมษายนนั้น เพราะ กกต.ทั้ง 5 คน เห็นสมควรแล้วว่าควรจะวินิจฉัยกันได้แล้ว เพราะหากขืนจะให้ กกต.มาวินิจฉัยในวันที่ 20 เมษายนนี้ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะมากดดัน กกต.ก็อาจทำให้ กกต.เดือดร้อนได้ ดังนั้น จึงเป็นการหลีกเลี่ยงที่อาจมีการเผชิญหน้าจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะมากดดัน กกต.ได้และยังเป็นการลดกระแสการเมืองที่ร้อนแรงด้วย ทำให้ที่ประชุม กกต.จึงรีบวินิจฉัยพิจารณาก่อนถึงวันดังกล่าวทันที"แหล่งข่าวกล่าว


ปชป.เล็งใช้ปม"นายทะเบียน"ไม่ยุบสู้

ขณะที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง คณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ ที่ดูแลคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ยอมรับดุลพินิจ กกต.คงต้องไปสู้กันในชั้นศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของ กกต. เพราะตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองเป็นเรื่องของนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้พิจารณา จึงสงสัยว่า 1 เสียงที่เห็นไม่ควรยุบพรรคประชาธิปัตย์ในคดีเงินบริจาค 258 ล้านบาท เป็นของใคร ถ้าเป็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถหยิบมาต่อสู้ได้ "การพิจารณาเรื่องการทุจริต การให้ใบเหลืองใบแดง ถ้าพบว่าทุจริต ก็จะถึงขั้นยุบพรรค แต่เรื่องการบริจาคเป็นความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง ผมจึงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นมติ กกต.ใหญ่ ทั้งที่เดิมทีเป็นอำนาจของนายทะเบียนที่มีความเห็นว่าไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์มาแล้ว แต่เมื่อองค์กรอิสระมีมติออกเช่นนี้ไม่ไปโต้แย้งได้ เพราะต้องการให้องค์กรอิสระเป็นอิสระจริงๆ ดังนั้น พรรคจะไม่โวยวาย " นายนิพิฏฐ์กล่าว


นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า มั่นใจในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นกรรมการบริหารพรรคในขณะนั้นอยู่ด้วย ยืนยันว่าไม่มีเรื่องเงินบริจาค 258 ล้านบาท แต่ไม่ทราบว่าจะไปเกี่ยวข้องกับใครอย่างไร ดังนั้น ควรเอาผิดเป็นรายคน ยืนยันว่าจะต่อสู้ตามกฎหมาย ไม่ได้หนักใจ


ไม่หนักใจเชื่อศาลรธน.เป็นธรรม


นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา คณะทำงานด้านกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่หนักใจที่ กกต.มีมติเช่นนี้ ซึ่งคิดว่าอาจจะมีแรงบีบจากกลุ่มคนเสื้อแดงทำให้มีการเปลี่ยนคำวินิจฉัย ที่สำคัญที่ผ่านมา กกต.ไม่เคยเปิดโอกาสให้พรรคประชาธิปัตย์ไปชี้แจงเลย ดังนั้น ต้องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่มั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้ความเป็นธรรม
ผู้สื่อข่าวถามว่า มติออกมาเช่นนี้ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การเมืองขณะนี้หรือไม่ นายวิรัตน์กล่าวว่า ไม่มั่นใจ แต่ใน กกต.ระดับเจ้าหน้าที่ และระดับอื่นๆ อาจจะมีสีเสื้ออยู่บ้าง แต่สุดท้ายก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อถามว่า กังวลจะเกิดความระส่ำระสายในพรรคหรือไม่ เพราะปัญหาต่างๆ รุมเร้า นายวิรัตน์กล่าวว่าไม่ระส่ำ เพราะกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการก็เป็นปี แต่สิ่งที่น่าเสียดาย คือถ้าพรรคประชาธิปัตย์ถูกยุบ เพราะถือว่าเป็นพรรคเก่าแก่กว่า 60 ปี และพรรคก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบริจาค

สงสัยกลับมติเหตุเจอแดงกดดัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้น กล่าวว่า ที่ผ่านมาอนุกรรมการของ กกต.ชี้ว่าไม่ผิด แต่จู่ๆ กกต.กลับชี้ว่าผิด ที่ผ่านมาได้ชี้แจงเหตุผลและหลักฐานทุกอย่างชัดเจน คิดว่าเรื่องนี้ กกต.คงจะถูกแรงกดดันที่ต้องให้คำตอบในวันที่ 20 เมษายน และพยายามปัดเรื่องให้พ้นตัว อย่างไรก็ตาม มั่นใจในคดี เพราะชี้แจงทุกอย่างไปหมดแล้ว วันนี้อยู่ๆ จะมาบอกว่าผิดก็ไม่มีเหตุผล ที่ผ่านมามีการยื่นให้ยุบพรรค 2 พรรค แต่ กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเพียงพรรคเดียว อาจต้องยื่นอีกพรรคหนึ่งให้ศาลพิจารณา

นายนิพนธ์กล่าวว่า นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้น ไม่รู้สึกกังวลกับเรื่องดังกล่าว โดยนายบัญญัติบอกว่า มั่นใจในความบริสุทธิ์ โดยดูได้จากคดีที่มีคนร้องเรื่องการยักยอกเงินของบริษัททีพีไอ แต่จนบัดนี้คดีดังกล่าวซึ่งเป็นต้นทางยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด และที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยถูก กกต.สั่งยุบพรรคพร้อมกับพรรคไทยรักไทย แต่พรรคเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพรรค และต่อสู้มาจนพ้นจากคดียุบพรรคมาแล้วครั้งหนึ่ง

คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2546 นายทะเบียนพรรคการเมือง(พล.ตงอ.วาสนา เพิ่มลาภ)ประกาศตอบรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 6 พฤาภาคม 2546

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรคประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค นายไพฑูรย์ แก้วทอง นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ (ลาออก 5 ก.ค.46) นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี นายสุทัศน์ เงินหมื่น

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เลขาธิการพรรค นายถาวร เสนเนียม รองเลขาธิการพรรค นายนิพนธ์ บุญญญามณี รองเลขาธิการพรรค นายอรรคพล สรสุชาติ รองเลขาธการพรรค(ลาอออก(5 ก.ค.46 นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ เหรัญญิก(ลาออก 16 ส.ค.47) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ โฆษกพรรค

กรรมการบริหารพรรคประกอบด้วย นายจุติ ไกรฤทธิ์ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายอลงกรณ์ พลบุตร นายสุวโรช พะลัง นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายตรีพล เจาะจิตต์ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์(ลาออก22 ก.ค.46) นายทวี สุระบาล(ลาออก 5 ส.ค.47) นายสรรเสริญ สมะลาภา นายพรวุฒิ สารสิน นายกมล สินเมือง นายศิลปชัย นครพัฒน์ นายธนา ชีรวินิจ

นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ นายพงศ์ประยุณ ราชอาภัย นายประชา โพธิพิพิธ นายมนัส ศรีบงกช นายเทพไท เสนพงศ์ นายประกอบ จิรกิติ นายวิชัย ตันศิริ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพรรณ(ลาออก22ก.ค.47) นายวิทยา แก้วภารดัย นายชาญชัย อิสรเสนารักษ์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายวินัย เสนเนีนยม

นายไพร พัฒโน นายมานะ มหาสุวีระชัย(ลาออก 3ก.ย.46) นายธีระ สลักเพชร นายสัมพันธ์ ทองสมัคร นายวิรัช ร่มเย็น นายมาโนช วิชัยกุล(เป็น 3 ก.ย.46) นายรังสิมา รอดรัศมี(เป็น 3 ก.ย.46) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (เป็น 3 ก.ย.46) นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร(10ก.พ.48)

คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ลงมติเลือกเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2548 จำนวน 49 คนดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค 2. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรค 3. นายวิฑูรย์ นามบุตร รองหัวหน้าพรรค 4. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรค5. นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค 6. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค 7. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรค 8. นายวิทยา แก้วภราดัย รองหัวหน้าพรรค
9. นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค 10. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค

11. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค 12. นายกรณ์ จาติกวณิช รองเลขาธิการพรรค 13. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร รองเลขาธิการพรรค 14. นายนิพนธ์ บุญญามณี รองเลขาธิการพรรค 15. นายถาวร เสนเนียม รองเลขาธิการพรรค 16. นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ เหรัญญิกพรรค 17. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ โฆษกพรรค 18. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กรรมการ 19. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กรรมการ 20. นายอาคม เอ่งฉ้วน กรรมการ

21. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กรรมการ 22. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการ 23. นายสุวโรช พะลัง กรรมการ 24. นายธีระ สลักเพชร กรรมการ 25. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรรมการ 26. นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล กรรมการ 27. นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ กรรมการ 28. นายขยัน วิพรหมชัย กรรมการ 29. นางอัญชลี วานิช เทพบุตร กรรมการ 30. นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ กรรมการ

31. นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ กรรมการ 32. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ กรรมการ 33. นายบุญมาก ศิริเนาวกุล กรรมการ 34. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู กรรมการ 35. นายมนัส ศรีบงกช กรรมการ 36. นายอนันต์ คลังจันทร์ กรรมการ 37. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมการ 38. นายสาธิต ปิตุเตชะ กรรมการ 39. นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการ 40. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร กรรมการ

41. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ กรรมการ 42. นายจุติ ไกรฤกษ์ กรรมการ 43. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน กรรมการ 44. นายชุมพล กาญจนะ กรรมการ 45. นายศิริโชค โสภา กรรมการ 46. นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการ 47. นางผุสดี ตามไท กรรมการ 48. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ กรรมการ 49. นายอิสสระ สมชัย กรรมการ

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2548

ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1271084000

_________________
คลิกเพื่อกลับไปหน้าแรก ของ Website RedCyberClub
www.redcyberclub.co.cc
avatar
RED LETTER

จำนวนข้อความ : 266
Join date : 24/09/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

กูไม่ผิดอีกแหงมๆ

ตั้งหัวข้อ by wl on Wed Apr 14, 2010 12:34 pm

ตอนนี้มีอำนาจและกำลังภายในและอภินิหารต่างๆก็คงจะงัดเอามาใช้เป็นการใหญ่เพื่อให้หลุดพันจากคดี ..ทั้งๆที่พยานหลักฐานมีอยู่ตำตา..แบบว่าสองมาตรฐานเหมือนเดิมคือทำดำให้เป็นขาว ทำขาวให้เป็นดำ ..อย่างที่เคยปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาพูดง่ายๆ ประชาธิปัตย์ทำอะไรก็ไม่ผิด พรรคอื่นๆทำอะไรก็ผิดไปหมด bom ว๊าก ต้องตาย

wl

จำนวนข้อความ : 2
Join date : 14/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ